Mơ & Bơ 's Eating Journal (@momoandbubu)

2 weeks ago

Kem chuốiii Nhà nhiều chuối tây quá thì làm gì nhỉ? Ahihi #bananaicecream #banana #icecream #homemade

0 comments