Personalni treninzi Negotin (@personal.training.negotin)

3 weeks ago

Mnogo je onih koji ne mogu da zamisle jutro bez kafe, a većina ljudi se i ne zaustavi na toj prvoj jutarnjoj, već i tokom dana nastavlja da ispija šolju za šoljom. Uživamo tako, bezbrižno, u mirisu i aromi, kafa nas rasani, oraspoloži... Kad nam neko i skrene pažnju da bi možda trebalo malo da smanjimo ugođaj,ili se pozovemo na naučne studije koje ukazuju da kafa ima i pozitivan uticaj na zdravlje. Kofein je alkaloid koji biljka kafe koristi da ubije bube koje jedu njena semena _ Biljka kafe takođe koristi kofein da ubije okolne biljke, tako da biljka kafe može da dobije više sunčeve svetlosti i više poraste. Kofein je pesticid koji izaziva genetski prestanak rasta u živim ćelijama sa kojima dolaze u kontakt. Slike magnetne rezonance napravljene pre i posle 1 šolje kafe su pokazale smanjenje protoka krvi do mozga za 45%. Kada je smanjenje protoka krvi tačno izmereno, to je zapravo bilo 52% manje protoka krvi do mozga, nakon samo jedne male šoljice kafe. Studije slika mozga hroničnih konzumenata kafe pokazuju da istu degradaciju njihovih mozgova kao kod hroničnih alkoholičara, pušača cigareta, obolelih od Parkinsonove bolesti i korisnika marihuane. Kafa može da izazove rad creva jer je to jedan način na koji telo pokušava da eliminiše otrov iz sistema. Nagli nagon za “pražnjenjem“ nakon pijenja kafe je jedan od odbrambenih mehanizama organizma na otrov. Kafa povećava energiju putem ljudskog odbrambenog metaboličkog odgovora, jer se telo boji otrova na bazi kofeina. Kafa ne daje energiju, ona je uklanja iz organizma - Dokazano je da kafa uzrokuje uvećanje prostate, visoku anksioznost, nesanicu, depresiju, urođene defekte, sindrome bola, neprirodne obrasce disanja, oštećenje mozga, hiperaktivnost, poremećaje u učenju (usled oštećenja mozga ), poremećaje u ponašanju, zamor, određenje vrste karcinoma U istraživanju koje je vodio autor najopširnije knjige o kafi koja je ikada napisana, pregledano je gotovo svako naučno istraživačko delo o kafi i njegov zaključak je bio da nema apsolutno nikakvih naučnih dokaza o tome da kafa pruža ikakve zdravstvene koristi ljudskom telu, na bilo kom nivou Preuzeto od Marko Bošković

1 comments